Cyberrisk

Een computervirus legt uw netwerk lam of een hacker slaagt erin toegang te krijgen tot het klantenbestand van uw webshop? Volstaan uw antivirus en firewall wel? En wat als een virus ondanks alles uw systeem toch infecteert? Ontdek hoe onze verzekering Cyber Protection uw zaak beschermt.

Cyber Protection

Waarom?

 • Omdat 51% van de ondernemingen al slachtoffer werden van een cyberaanval en niet wisten wat te doen.
 • Omdat u na een cyberaanval uw activiteiten zo snel mogelijk wilt hervatten.
 • Omdat het bedrag van de geleden schade gemiddeld 10.000 euro bedraagt.

Een cyberverzekering om uw zaak te beschermen

6 specifieke dekkingen om uw onderneming te beschermen.

Enkele voorbeelden:

 • Bent u uw gegevens kwijt en is uw systeem trager geworden?

  Wij komen tussen in de kosten voor de wedersamenstelling van deze gegevens en de kost voor de wederaankoop van software.

 • Zijn er persoonsgegevens van uw klanten verspreid op internet?

  De expertisekosten voor het opsporen van de oorsprong van het probleem worden ten laste genomen, evenals de eventuele kosten voor IT-ondersteuning en de kosten voor de kennisgeving.

 • Bent u het slachtoffer van cyberafpersing?

  De kosten voor het verwijderen van het computervirus en het opsporen van de getroffen informaticazones zijn ten onzen laste.

 • Is uw e-shop niet beschikbaar na een cyberaanval?

  Wij komen tegemoet in uw financiële verliezen.

 • Wordt uw reputatie aangetast op sociale media?

  Wij bieden verschillende alternatieven: opkuis en eventueel verdringing van de schadelijke informatie, bemiddeling of zelfs gerechtelijke stappen.

Nood aan een cyberexpert? Bel AXA Assistance!

Na een cyberaanval

Slachtoffer van een cyberaanval? AXA Assistance brengt u 24u/24 in contact met een cyberexpert die (gemiddeld) binnen 4 uur een oplossingen kan bieden. Indien uw schadegeval gedekt is, dient u enkel nog de schade aan te geven om beroep te doen op uw verzekering Cyber Protection.

Preventie

Weet u niet wie u moet contacteren om uw bedrijf beter te beschermen? AXA Assistance brengt u in contact met een cybersecurityexpert om uw beveiliging te verbeteren. De kosten verbonden aan deze audit zijn voor uw rekening. 02 550 05 30

Aandachtspunten

 • Er geldt een limiet op de tussenkomsten voor elk van de dekkingen.
 • Om de Talensia Cyber Protection dekkingen te genieten, dient u:
  • te beschikken over een back-up van uw programma’s buiten uw bedrijf (in afzonderlijke gebouwen)
  • wekelijkse back-ups uit te voeren die u buiten uw bedrijf, in afzonderlijke gebouwen, bewaart
  • uw antivirusprogramma’s en firewalls up-to-date te houden.
 • Er geldt een vrijstelling van € 500 per schadegeval (€ 175 voor de dekking BA Cyber).
 • In geval van verlies van omzet bij onlineverkopen komt AXA pas tussen na 24 uur en dit voor een maximum van € 1.500 per dag.
 • AXA komt niet tussen in de betaling van het mogelijke losgeld.

Banner Norton

Deze commerciële voorstelling bevat een algemene beschrijving van het product Talensia Cyber Protection, een schadeverzekering onderworpen aan het Belgisch recht.

De verzekering wordt onderschreven voor de duurtijd van één jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. Wij raden u aan om de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon, die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting. In geval van een klacht kunt u een beroep doen op onze dienst Customer

Protection (Troonplein 1 te 1000 Brussel, e-mail: customer.protection@axa.be). Indien u van mening bent dat u op deze manier niet de beste oplossing heeft verkregen, kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst Verzekeringen, Meeûssquare 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).

Banner Cyberrisk